Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


arteria coronaria dextra (zkr. ACD)

lat. pravá koronární tepna. Vystupuje z aorty (sinus aortae), probíhá v sulcus coronarius a její konečnou větví je ramus interventricularis posterior. K hlavním větvím patří r. ventricularis dexter, r. marginalis dexter. Tyto odstupy dělí tepnu na 3 úseky (viz ACD). Zásobuje pravou síň, pravou komoru kromě přední partie přiléhající k sulcus interventricularis ant., část dolní (diafragmatické) části komory levé a dále zadní část komorového septa. Ve více než 50 % zásobuje sinoatriální uzel (r. nodi sinuatrialis) a ve většině případů uzel atrioventrikulární (r. nodi atrioventricularis). Infarkt myokardu při trombóze a. c. d. může mít diafragmatický charakter („spodní“), relativně často může být bradykardie a atrioventrikulární blokáda

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.