Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Fallotova tetralogie

kombinovaná srdeční vrozená vada sestávající z pulmonální stenózy (popř. atrezie), defektu komorového septa, dextropozice aorty (nasedá na komorový defekt) a hypertrofie pravé komory. Ve 20 % je aortální oblouk vpravo. Hlavní pulmonální arterie jsou velmi často malé, bývá různý stupeň stenózy větví plicnice. Hypoxie je podle stupně obstrukce výtokového traktu v důsledku pravolevého zkratu a sníženého prokrvení plic. Mezi hlavní symptomy patří centrální cyanóza, polyglobulie, paličkovité prsty, námahová dušnost a sklon ke koagulopatii. Hypoxické záchvaty (paroxysmální hypercyanotické ataky) mohou být zejm. u malých dětí (vystupňovaná cyanóza, výrazná dušnost, neklid). Podle rozsahu obstrukce je chirurgický výkon v 1. fázi paliativní – některý modifikovaný typ aorto-pulmonálního shuntu (anastomóza Blalocka-Taussigové, Waterstonův shunt, Pottsův shunt) nebo se přistupuje k totálnímu korekčnímu výkonu. Incidence je 6–8 % všech srdečních vad. Zkr. TOF (angl. tetralogy of Fallot)

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.