Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


leukemie (leukóza)

zhoubné krevní onemocnění, při němž dochází v kostní dřeni k bujení a hromadění určitého typu bílých krvinek (leukocytů), zejm. jejich nezralých vývojových fází, a k jejich vyplavování do krve a hromadění i v některých dalších orgánech (např. infiltrace mening). Podle typu postižených buněk se l. dělí na lymfocytární postihující lymfocytární řadu a myeloidní (myelóza) postihující myeloidní řadu. Podle průběhu se dělí na akutní a chronické (srov. AML, ALL, CML, CLL). Akutní l. se dělí na lymfoblastické a nelymfoblastické (ANLL, klasifikované podle FAB na M0–M7). V rámci tohoto základního dělení existují další druhy l., mnohdy s poněkud rozdílnými klinickými příznaky a prognózou. Etiologie l. není známa. Uplatňuje se ionizační záření nebo některé chemické látky, u lidí vzácně viry. Porucha je na úrovni kmenové buňky, jde o poruchu vyzrávání a diferenciace (podstata této poruchy je v některých případech již známa na molekulární úrovni, srov. onkogen, filadelfský chromozom). Dochází k hromadění nádorových buněk, které vede k potlačení tvorby normálních krevních buněk, jejichž nedostatek způsobuje anemii, snížení imunity s četnými infekcemi (nedostatek funkčně zdatných leukocytů) a krvácivé projevy z nedostatku trombocytů. Mohou být postiženy i některé vnitřní orgány. V některých případech je zvětšena slezina a mízní uzliny, ev. játra. Kromě toho mívají nemocní různé nespecifické příznaky (únavnost, ztrátu pocitu zdraví aj.). V diagnóze se uplatňuje vyšetření krevního obrazu, kostní dřeně a další speciální vyšetření (cytochemická, stanovení povrchových molekul, molekulárně-genetické). Některé formy postihují častěji děti, jiné spíše dospělé či starší osoby. V léčbě se používají zejm. cytostatika (obv. v určitých kombinacích a cyklech podle typu l.), radioterapie a některé speciální léky a postupy. Prognóza některých l. (zejm. dětských) se výrazně zlepšila. V některých případech může vyléčení přinést jen transplantace kostní dřeně. Často je nutné podávat antibiotika proti infekcím a transfuze k doplnění chybějících krvinek (podpůrná terapie) [řec. leukos bílý; -emie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.