Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


močový měchýř

vakovitý orgán uložený v malé pánvi, součást močových cest. Slouží k zadržování moči přitékající v podstatě nepřetržitě močovody z ledvin a k jejímu vypuzování močovou trubicí (uretrou) ven z těla. Na m. m. se rozlišuje spodina (fundus), střední část – tělo (corpus) a vrchol (apex). Do fundu ústí oba močovody a vychází tudy uretra; oblast okolo výstupu uretry se označuje jako krček (cervix). Fundus je obrácen směrem k prostatě u muže a k hrdlu děložnímu u ženy. Apex směřuje kranioventrálně a je spojen vazem (lig. umbilicale medianum) s pupkem. Stěna m. m. je tvořena sliznicí, řídkým podslizničním vazivem, svalovinou. V okolí je vazivo, část m. m. je kryta peritoneem. Stěna je různě tlustá v závislosti na náplni měchýře. Sliznice má četné řasy, trojúhelníková oblast mezi dvěma vyústěními ureterů a počátkem uretry se nazývá trigonum vesicae (zde řasy nejsou). Svalovina je tvořena hladkými svaly uspořádanými v ne zcela oddělených třech vrstvách a samostatně se v ní popisují m. pubovesicalis, rectovesicalis, retractor uvulae, trigonalis. Funkčně má jednak funkci vypuzovací (m. detrusor), jednak uzavírací (m. sphincter vesicae). M. m. pojme u dospělého až 500 ml moči, nucení k močení se však dostavuje dříve (cca u 250 ml). Naplněný m. m. dosahuje nad symfýzu, lze ho např. vyklepat; k naplněnému měchýři je přístup nad symfýzou bez nutnosti narušit peritoneum (srov. sectio alta). Lat. vesica urinaria Srov. cyst-, enuréza, inkontinence

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.