Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


musculus (mn. č. musculi)

lat. sval. Orgán pohybového ústrojí tvořený svalovou tkání. Počátek svalu se označuje jako origo, jeho úpon obv. pomocí šlachy jako inzerce (insertio). Počátek i úpon jsou na rozdílných kostech a obv. jsou na nich patrny jako hrbolky, drsnatiny apod. (např. tuberculum, tuberositas). Stah svalu (kontrakce) vede k jeho zkrácení a tím ke změně vzájemného postavení příslušných kostí, což se nejč. projeví jako určitý pohyb v kloubu, kterým jsou tyto kosti spojeny (z hlediska svalů se označuje jako funkce). Typ pohybu závisí na daném vztahu svalu ke kloubu a rovněž na stavbě tohoto kloubu (srov. abdukce, addukce, flexe, extenze, rotace). Některé svaly jsou složeny z několika částí (někdy zcela anatomicky rozlišitelných jako tzv. hlavy, caput) s rozdílnými počátky a též s několika funkcemi, přičemž některá je hlavní, zatímco jiné se označují jako vedlejší. Na určité funkci (pohybu daného kloubu) se obv. podílí více svalů (srov. agonista), které se často označují jako svalová skupina. To umožňuje přesněji doladit patřičný pohyb. Pro přesnost pohybu je kromě příslušného svalu (svalů) s danou funkcí třeba i souhry se svalem (svaly) s funkcí opačnou (srov. antagonista), který se musí při daném pohybu uvolnit, aby nekladl pohybu odpor. Svaly různých skupin se rovněž podílejí na zpevnění a stabilitě kloubů, významnou funkci mají i pro stabilitu páteře (tzv. svalový korzet, který představuje významnou prevenci deformit). Důležitá je i funkce svalů pro dýchání (dýchací svaly). Příčně pruhovaný sval je tvořen svalovými vlákénky (myofibrilami), která se skládají do svalových vláken, jež pak vytvářejí svalové snopce. Mezi nimi je malé množství vaziva, jímž procházejí cévy a nervová vlákna (srov. endomysium, perimysium). Svaly a zejm. jejich skupiny jsou obaleny fasciemi. Činnost kosterních svalů je řízena motorickými míšními, resp. hlavovými nervy (srov. nervus). Kromě odstředivých vláken spouštějících příslušný pohyb (alfa vlákna), existují ještě odstředivá i dostředivá vlákna důležitá pro klidové napětí svalu a regulaci jeho pohybů (srov. propriocepce, např. gama vlákna či vlákna ze šlachových tělísek) vč. koordinace s ostatními svaly. Zkr. m. Termín m. je součástí systematického názvu svalu (viz další hesla), v hovorové řeči se však často vypouští [lat. musculus myška: mus myš; -ul(us); srov. myo-]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.