Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Parkinsonova nemoc (zkr. PN)

neurologické onemocnění postihující extrapyramidové složky regulace hybnosti. Postižena jsou bazální ganglia a substantia nigra; dochází k neurotransmiterové nerovnováze (degenerace dopaminergních neuronů v subst. nigra s nedostatkem dopaminu a s převahou acetylcholinu). Do těchto řídících okruhů je zapojena i mozková kůra a thalamus. Příčiny vzniku P. n. nejsou zcela známy, uvažuje se o problematice oxidačního stresu, působení endogenních či exogenních toxinů, hromadění železa. Morfologicky lze nalézt zejm. Lewyho tělíska, bývají rovněž depigmentace substantia nigra. V některých případech se popisuje hromadění některých proteinů v postižených neuronech (synukleinu). Existují různé familiární formy P. n. s mutací např. synukleinu, parkinu, UCH-L1 s poněkud odlišnými klinickými příznaky, závažností a počátkem. Klinicky je nápadným příznakem převážně klidový asymetrický třes (tremor). Současně je zvýšená svalová ztuhlost (rigidita), pohybová chudost (hypokineze), zpomalení pohybu (bradykineze), maskovitý obličej, změněná řeč a chůze (šouravá, nejistá, s pulsy a s nebezpečím pádu). Často bývají rovněž vegetativní příznaky (zácpa, poruchy spánku, zvýšená seborea) či psychické obtíže. Kromě neurologického postižení může být přítomna podkorová demence, zpomalení psychických procesů, deprese. Úbytek kognitivních funkcí je spíše pomalý, demence má ráz subkortikální. V diagnostice má kromě vyšetření význam zjištění reaktivity na dopaminergní podnět – tzn. zlepšení stavu. V léčbě se používají antiparkinsonika (L-DOPA, dopaminergní či anticholinergní látky, amantadin). Neuroprotektivní vliv na zbylé buňky produkující dopamin se připisuje selegilinu. Důležitá je i léčba rehabilitační, psychoterapie aj. Další možností je hluboká mozková stimulace. Zkouší se transplantace nervových buněk lidského zárodku, které by nahradily nedostatečnou tvorbu dopaminu. Některé léky jsou kontraindikovány – zejm. ty, které dále inhibují dopaminergní neurotransmisi (klasická neuroleptika, metoklopramid), dále promethazin, cinnarizin. Po jejich podání či vynechání léčby může vzniknout akinetická krize

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.