Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


propulze

1. tendence k vychýlení těla při chůzi dopředu. Vyskytuje se např. u parkinsonismu. Jiný název: anteropulze. Srov. lateropulze, retropulze 2. pohyb tráveniny, střevního obsahu, aborálním směrem (srov. antipropulziva) 3. stomat. posun mandibuly ze základní polohy vpřed, event. přes postavení „hrana na hranu“ až do obráceného skusu. Aktivní pohyb za účasti zejm. m. pterygoideus lateralis, m. masseter a m. pterygoideus medialis. Kloubní hlavice se během propulze posunují směrem vpřed a dolů. Tento pohyb představuje tzv. kloubní dráhu. Též protrakce, protruzní exkurze [pro-; pulze]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.