Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


proteosyntéza

tvorba bílkovin z jejich jednodušších složek – aminokyselin. U eukaryontů probíhá na polyribozomech. Pořadí aminokyselin (primární struktura bílkovin) je dáno sekvencí bází (tripletů, kodonů) na mRNA vznikající přepisem genu na DNA (viz transkripce); jednotlivé aminokyseliny jsou „přinášeny“ na tRNA (viz translace). Aminokyseliny jsou spojovány do řetězce peptidovou vazbou. Vznikající řetězec bílkoviny dále získává sekundární a terciární strukturu, na jejímž vzniku se podílejí chaperony. Mnohé bílkoviny jsou ještě posttranslačně upravovány. Celý proces vyžaduje energii a je ovlivňován mnoha faktory. Z hlediska celkového metabolismu se p. řadí k anabolickým dějům; stimulována je např. anaboliky, androgeny, růstovým hormonem. Naopak kortikoidy p. tlumí. P. je rovněž snížena při nedostatku bílkovin v potravě a při katabolismu, což může mít negativní důsledky na celý organismus (snížená výkonnost, poruchy imunity apod.). Inhibice p. (u bakterií) je rovněž mechanismem působení některých antibiotik, přičemž tento účinek není vždy zcela selektivní. Opak: proteolýza [protein; syntéza]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.