Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Purkyně Jan Evangelista (1787–1869)

český fyziolog, jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů 19. stol. Po promoci pracoval na anatomickém ústavu v Praze jako prosektor, vzhledem k vlastenecké činnosti bez valných vyhlídek na významnější post. V r. 1823 se stal (na přímluvu vlivného berlínského anatoma prof. Rudolphiho, svého pozdějšího tchána) profesorem na vratislavské univerzitě. Tam v r. 1839 založil první fyziologický ústav na světě, který proti odporu fakultní opozice ochránilo pruské ministerstvo školství. Od r. 1850 působil jako profesor fyziologie v Praze. Používal mikroskop včetně moderních barvicích metod, popsal převodní systém srdce, potní žlázy, gangliové buňky mozečku, řadu jevů týkajících se oka a vidění, pohyb řas, i individualitu otisků prstů. Ve svém celku přispělo P. dílo k prosazení buněčné teorie (zavedl pojem protoplasma), k poznání funkce mozku a srdce, reprodukce savců a klíčových jevů vidění. P. byl předním vlastencem, novinářem, filozofem a překladatelem velkých děl světového básnictví. Systematickým zapojováním studentů do vědecké práce podstatně ovlivnil výuku medicíny, přesto však v Praze nevychoval adekvátní pokračovatele svého vědeckého díla a pro Prahu tak asi promarnil mimořádnou šanci. Viz P. vlákna, P. buňky, P. obrazy, P. jev, P. následný obraz

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.