Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


respirační insuficience

selhávání dechových funkcí, při němž dýchací ústrojí není schopno zabezpečit dostatečnou výměnu plynů. Stav vedoucí v krvi pouze k poklesu parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi (hypoxemii) se označuje jako r. i. I. typu (parciální); dochází-li současně též k vzestupu oxidu uhličitého (hyperkapnii), jde o r. i. II. typu (globální). R. i. způsobují závažná akutní i chronická postižení plic nebo poruchy dýchání. I. typ spojený s hypokapnií bývá u chorob s postižením plicního parenchymu a difuze, např. u ARDS, plicní fibrózy, pneumonie, plicního edému. Hypoxemie stimuluje dýchací centrum a zvýšená hyperventilace (nepostižených částí) vede k vzniku hypokapnie. Progrese či vyčerpání může snižovat hyperventilaci, což se projeví vzestupem parciálního tlaku oxidu uhličitého. II. typ (tj. hypoxemie kombinovaná s hyperkapnií) bývá zejm. u poruch alveolární ventilace (např. CHOPN, útlum dechového centra). Déle trvající hyperkapnie snižuje citlivost dechového centra, které je pak stimulováno zejm. současnou hypoxemií. Příznaky kromě základního onemocnění vyplývají z hypoxie tkání a event. hyperkapnie. U obou typů je narušena i acidobazická rovnováha (metabolická laktátová acidóza z hypoxemie a následné hypoxie tkání, respirační alkalóza, resp. acidóza při hypokapnii, resp. hyperkapnii). Latentní r. i. se stává patrnou až při zátěži. Léčba r. i. se kromě terapie příčiny soustřeďuje na dostatečnou oxygenaci a v těžších či akutních případech se provádí i dechová podpora, řízená ventilace s použitím adekvátních ventilačních režimů

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.