Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


schizofrenie

těžké duševní onemocnění (psychóza). Je pro ni charakteristický rozklad osobnosti, těžká porucha myšlení, vnímání, jednání, cítění. Příznaky s. se dělí na pozitivní a negativní. Rozlišení má význam i s ohledem na léčbu (např. výběr neuroleptika). Pozitivní (dř. produktivní) příznaky jsou nadměrné nebo zkreslené normální funkce, patří k nim např. bludy, halucinace, dezorganizace řeči či vnímání. Negativní (dř. neproduktivní) příznaky jsou snížené normální funkce, např. oploštění emotivity, snížení iniciativy a vůle (abulie). Postižený ztrácí kontakt se skutečností, trpí halucinacemi, které mu často v podobě „hlasů“ vyhrožují, radí, pronásledují ho, v jeho myšlení se objevují bludy, které jsou zcela nepochopitelné pro okolí (ozvučování, vkládání myšlenek). Emotivita je oploštělá nebo neodpovídá situaci. S. vzniká obv. v mladém věku, někdy s prodromálními příznaky či po závažné životní situaci (která ovšem nemoc pouze spouští). K hlavním typům patří s. paranoidní, hebefrenní (hebefrenie), simplexní, katatonní. Začátek je akutní nebo plíživý. Prognóza je lepší u akutního začátku, vyššího věku, paranoidního typu, převažujících pozitivních příznaků, dobré premorbidní situace aj. Etiopatogeneticky hrají roli genetické faktory a studují se změny neurotransmiterů (na něž pak působí i léčba), nejč. je studován dopamin. Zkoumají se rovněž vlivy psychické a psychosociální, psychodynamické, změny metabolismu, infekce. V léčbě se uplatňují metody biologické (zejm. farmakologické – neuroleptika), psychologické a sociální. Srov. schizoidní psychopatie [schizo-; -frenie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.