Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


SCID

angl. zkr. severe combined immunodeficiency, označení pro těžké kombinované primární imunodeficience s postižením buněčné i humorální imunity. Bývá od narození vysoká vnímavost k infekcím, v krvi je výrazně snížený počet leukocytů (lymfopenie), imunoglobulinů aj. Existuje řada forem, u některých z nich byly získány poznatky o podstatě poruchy imunity na molekulární a genetické úrovni. Např. mutace -řetězce receptoru pro IL-2 (IL-2R, CD132), tzv. X-vázaná SCID s agamaglobulinemií, lymfopenií a vysokou citlivostí k infekcím bakteriálním, virovým i mykotickým. Jinou příčinou jsou mutace adenosindeaminázy (ADA), kinázy JAK3, receptoru pro IL-7 aj. Léčbou může být transplantace kostní dřeně, kmenových buněk, perspektivně genová terapie

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.