Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce



Velký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


sociologické metody (procedury)

soubor pravidel, kterými se řídí poznání struktury, funkcí a dynamiky sociálních systémů ve svých zákonitostech. Patří sem: 1. všechny metody používané v teoretické a empirické sociologii 2. metody typické pro sociologii vzhledem k předmětu jejího zkoumání. Rozeznávají se tyto metody: historická, statistická, biografická, experimentální a typologická; navzájem jsou komplementární. S. m. jsou důležitým nástrojem medicínského a sociálně medicínského výzkumu a některé z nich jsou využívány i v každodenní medicínské praxi. Ke sběru dat používají výzkumné techniky (srov. dotazník) [socio-; -logie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.