Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


statiny

1. látky hormonálního původu, které se tvoří v hypothalamu a tlumí tvorbu jiných hormonů v hypofýze. Srov. liberiny 2. skupina léků snižujících množství cholesterolu v krvi (hypolipidemika). Inhibicí syntézy cholesterolu (blokáda HMG-CoA-reduktázy) se zvyšuje počet LDL receptorů, což vede k zvýšené clearance sérového cholesterolu. Snižují rovněž koncentraci triacylglycerolů. Významně klesá koncentrace apolipoproteinu B a je patrný určitý vzestup apo A-I. Používají se k léčbě hyperlipoproteinemií a s nimi spojených komplikací vč. ICHS, resp. akutního infarktu myokardu. Kromě přímého účinku na lipidový metabolismus se uplatňuje zřejmě i účinek na endotel, účinek antiagregační a antiproliferační; příznivě by mohly působit i na stabilitu aterosklerotického plátu. Patrný je účinek protizánětlivý a studují se i další potenciální indikace s. (demence, nádory a některé zánětlivé stavy). Indikovány jsou zejm. u hypercholesterolemií (typ IIa, neúčinkují však u defektu LDL receptorů, ale i IIb). Mohou se kombinovat s pryskyřicemi. K nežádoucím účinkům patří myopatie (je třeba opatrně kombinovat s fibráty), změny jaterních enzymů. Patří k nim zejm. atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin [řec. statizo stát, zastavit]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.