Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


superoxidový (hyperoxidový) radikál

velmi reaktivní kyslíkový radikál, resp. anion (O2–) vznikající redukcí molekuly kyslíku. K té dochází např. v erytrocytech při spontánní oxidaci hemoglobinu na methemoglobin nebo působením NADPH-oxidázy při respiračním vzplanutí fagocytujících buněk. NADPH-oxidáza je nejprve redukována cytochromem b, a následně přenáší elektron na molekulu kyslíku. Vznikající superoxid se uvnitř fagolyzozomů podílí na usmrcování fagocytovaných bakterií. Část se dostává do cytoplasmy, kde je inaktivován superoxiddismutázou. Vznikající peroxid vodíku je substrátem myeloperoxidázy produkující např. mikrobicidní kyselinu chlornou. Vrozený defekt systému NADPH-oxidázy (mutace genu pro cytochrom b) je podstatou chronické granulomatózní choroby [superoxid; radix]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.