Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


sval

orgán, resp. jedna z hlavních tkání lidského těla (svalová tkáň), který má schopnost kontrakce (stažení). Stažení s. je zdrojem pohybu a síly. S. zabezpečují pohyb organismu a jeho vzpřímené postavení, vyvolávají pohyb vnitřních orgánů, vyvíjejí tlaky a napětí, vytvářejí teplo. S. mají schopnost přeměňovat chemickou energii (ATP) na energii mechanickou. Podnětem ke svalovému stahu je změna elektrického napětí na membráně s., vyprovokovaná buď nervovým impulsem, nebo přenesená ze sousedních svalových buněk. Důležité je přemostění aktinových a myosinových vláken, v němž se uplatňují kalciové ionty. V organismu se rozeznávají tři typy s.: Kosterní (příčně pruhované) s. zabezpečují pohyb lidského těla, pohyb končetin, mimiku, dýchání, udržují vzpřímenou polohu apod. Jejich činnost podléhá vůli, jsou ovládány míšními nebo hlavovými nervy. Název příčně pruhovaný vyplývá z jejich charakteristického vzhledu pod mikroskopem (srov. rhabdomyo-). Hladké s. tvoří součást stěny řady vnitřních orgánů (trávicí trubice, močového ústrojí, pohlavních orgánů, cév). Nepodléhají vůli a jsou řízeny autonomním nervovým systémem. Zabezpečují pohyb těchto orgánů (peristaltiku, vazokonstrikci). Jsou tvořeny jednotlivými buňkami. Srov. leiomyo-. Srdeční s. (myokard) je zvláštní typ svalu, který má vzhled a některé další vlastnosti podobné svalu kosternímu, nepodléhá vůli, má schopnost automacie (obsahuje specializované buňky, které jsou samy schopny vyvolat ve zbývajících částech srdce stah – převodní systém srdeční). Srdeční s. je tvořen jednotlivými buňkami, funkčně jde o syncytium. Lat. musculus. Srov. myo-, sarko-. Jednotlivé svaly – viz musculus

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.