Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


angina pectoris

angina pectoris zkr. AP – lat. onemocnění srdce – forma ICHS, projevující se bolestí na hrudi stenokardií. Uklasické neboli námahové AP je bolest vyvolána fyzickou námahou rychlá chůze, chůze do schodů, pohlavní styk či rozrušením. Někdy vyzařuje do ramen nebo čelistí. Postižený se musí zastavit ačekat, až bolest pomine. Vklidu to bývá do několika minut srov. klaudikace. Ústup bolesti lze urychlit podáním nitroglycerinu nitrátů pod jazyk či ve formě spreje. Nitráty ijiné léky antagonisté vápníku, betablokátory se užívají ipreventivně, čímž se sníží četnost záchvatů. Nezmizí-li bolest po nitroglycerinu atrvá-li déle než dvacet minut, je podezření na infarkt myokardu. Také větší četnost záchvatů ahorší odpověď na dosavadní léčbu vyžadují okamžité lékařské vyšetření tzv. nestabilní AP. Vdiagnóze se uplatňuje EKG, které však vklidu může být zcela normální. Proto existují tzv. zátěžové testy viz ergometrie, které mohou chorobu odhalit vyšetřením EKG při kontrolovaném zatížení. Ischemie myokardu se na EKG projeví snížením depresí úseku ST. V některých případech se provádí irentgenové vyšetření věnčitých tepen srdce koronarografie, po němž někdy následuje chirurgická léčba bypass, PTCA. Podstatou AP je nejč. aterosklerotické zúžení koronárních tepen srdce anedostatek kyslíku vsrdci při větší námaze. Kromě užívání léků má velký význam iboj proti rizikovým faktorům aterosklerózy viz tam. Dekubitální AP – záchvaty stenokardie dostavující se vpoloze vleže. Prinzmetalova vazospastická AP neboli variantní AP – AP sodlišným průběhem od klasické námahové AP; bolest se často dostavuje vklidu aje způsobena spasmem koronárních cév. Na rozdíl od klasické AP se na EKG projeví větš. zvýšením elevací úseku ST lat. ango zužovat; pectus; souvislost sangínou je pouze slovní, zde jde osvíravou bolest na hrudi, srov. stenokardie

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.