Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


arteria subclavia

arteria subclavia – lat. podklíčková tepna. Vpravo vystupuje z truncus brachiocephalicus, vlevo přímo z oblouku aorty. Prochází mezi předním a prostředním m. scalenus přes první žebro, přechází v a. axillaris. K významným větvím patří a. vertebralis, truncus thyrocervicalis, truncus costocervicalis a a. thoracica interna. Srov. v. subclavia sub-; clavicula

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.