Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


dýchací řetězec

dýchací řetězec – multienzymový systém v mitochondriích zajišťující přenos vodíku a to odděleně protonu a elektronu na kyslík za vzniku vody a energie ATP. Základem d. ř. je 5 enzymových komplexů, které jsou součástí mitochondriální membrány NADH-dehydrogenáza I, sukcinátdehydrogenáza II, cytochrom-c-reduktáza III, cytochromoxidáza IV a ATP-syntáza V; tyto enzymy jsou funkčně napojeny elektronové přenašeče Ubichinon a cytochrom c. Vodík se získává zejm. v oxidačních reakcích Krebsova cyklu a při beta-oxidace mastných kyselin a ve formě NADH vstupuje do komplexu I; oxidace sukcinátu na fumarát je však katalyzována sukcinátdehydrogenázou komplex II. V obou těchto komplexech je vodík oxidován na vodíkový kation, který se dostává do nitra mitochondrie kde se tak udržuje nadbytek H, zatímco elektron postupuje d. ř. přes komplex III do cytochromu c, z něhož je pak cytochromoxidázou komplex IV přenesen na kyslík. Na komplexu V pak probíhá přenos H z nitra mitochondrie do cytoplasmy v důsledku koncentračního gradientu a jejich sloučení s kyslíkovým aniontem za vzniku vody a 3 molekul ATP. Některé látky inhibují tvorbu ATP bez ovlivnění oxidoredukčních dějů a transportu elektronů uncoupling, např. dinitrofenol. Nedostatek kyslíku např. při ischemii nebo vyřazení některých enzymů d. ř. např. kyanidy podstatně snižuje množství energie vzniklé v buňce a může vést k jejímu poškození až zániku

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.