Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie – kombinovaná srdeční vrozená vada sestávající z pulmonální stenózy popř. atrezie, defektu komorového septa, dextropozice aorty nasedá na komorový defekt a hypertrofie pravé komory. Ve 20 je aortální oblouk vpravo. Hlavní pulmonální arterie jsou velmi často malé, bývá různý stupeň stenózy větví plicnice. Hypoxie je podle stupně obstrukce výtokového traktu v důsledku pravolevého zkratu a sníženého prokrvení plic. Mezi hlavními symptomy patří centrální cyanóza, polyglobulie, paličkovité prsty, námahová dušnost a sklon ke koagulopatii. Hypoxické záchvaty paroxysmální hypercyanotické ataky mohou být zejm. u malých dětí vystupňovaná cyanóza, výrazná dušnost, neklid. Podle rozsahu obstrukce je chirurgický výkon v 1. fázi paliativní – některý modifikovaný typ aorto-pulmonálního shuntu anastomóza Blalocka-Taussigové, Watersonův shunt, Pottsův shunt nebo se přistupuje k totálnímu korektivnímu výkonu. Incidence je 6–8 všech srdečních vad. Zkr. TOF angl. tetralogy of Fallot

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.