Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


močový měchýř

močový měchýř – vakovitý orgán uložený v malé pánvi, součást močových cest. Slouží k zadržování moči přitékající v podstatě nepřetržitě močovody z ledvin a k jejímu vypuzování močovou trubicí uretrou ven z těla. Na m. m. se rozlišuje spodina fundus, střední část – tělo corpus a vrchol apex. Do fundu ústí oba močovody a vychází tudy uretra; oblast okolo výstupu uretry se označuje jako krček cervix. Fundus je obrácen směrem k prostatě u muže a k hrdlu děložnímu u ženy. Apex měřuje kranioventrálně a je spojen vazem lig. umbilicale medianum s pupkem. Stěna m. m. je tvořena sliznicí, řídkým podslizničním vazivem, svalovinou. V okolí je vazivo, část m. m. je kryta peritoneem. Stěna je různě tlustá v závislosti na náplni měchýře. Sliznice má četné řasy, trojúhelníková oblast mezi dvěma vyústěními ureterů a počátkem uretry se nazývá trigonum vesicae zde řasy nejsou. Svalovina je tvořena hladkými svaly uspořádanými v ne zcela oddělených třech vrstvách a samostatně se v ní popisují m. pubovesicalis, rectovesicalis, retractor uvulae, trigonalis. Funkčně má jednak funkci vypuzovací m. detrusor, jednak uzavírací m. sphincter vesicae. M. m. pojme u dospělého až 500 ml moči, nucení k močení se však dostavuje dříve cca u 250 ml. Naplněný m. m. dosahuje nad symfýzu, lze ho např. vyklepat; k naplněnému měchýři je přístup nad symfýzou bez nutnosti narušit peritoneum srov. sectio alta. Srov. cyst-, enuréza, inkontinence

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.