Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


pole

pole – specifická forma existence a pohybu hmoty; vzájemné působení částic se vysvětluje existencí pole v okolí částice, v němž se šíří rozruch konečnou rychlostí od místa k místu, pole je zprostředkovatelem interakce. Pole je hmotným objektem, nositelem energie, hybnosti atd., každému druhu částic se přiřazuje příslušné pole. Příkladem pole je gravitační pole, elektromagnetické pole, rychlostní pole v proudící kapalině, teplotní pole atd. Jiná hlediska se uplatňují při smluvních definicích polí pole slyšení, mikroskopické pole, vizuální pole, pole ostrosti vidění atd. poleptání – kauterizace; poškození tkání vyvolané kyselinami a alkáliemi. K p. trávicího traktu dochází hlavně při sebevražedných pokusech, při záměně nesprávně popsané láhve a z nedbalosti přípravky nezajištěné před dětmi. Podle druhu leptadla vzniká koaguační nebo kolikvační nekróza

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.