Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


struktura proteinů

struktura proteinů – vnitřní uspořádání bílkovin proteinů. Primární – lineární pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci. Je určena pořadím antikodonů na mRNA. Sekundární – prostorové uspořádání lineárního řetězce polypeptidu. Vzniká na základě vzájemných interakcí mezi jednotlivými aminokyselinovými zbytky v polypeptidovém řetězci, přičemž se uplatňují především slabé vazebné nekovalentní interakce. Nejč. typy sekundární s. p. je struktura alfa-helix a beta-skládaný list. Sekundární s. p. závisí na fyzikálně chemických podmínkách prostředí, ve kterých se protein nachází pH, iontová síla, přítomnost dalších látek. Změna sekundární struktury s vyšším podílem rezistentnějšího beta-skládaného listu je typická např. pro tvorbu amyloidu a v patologické formě prionů. Srov. izoelektrický bod, denaturace. Terciární – další prostorové uspořádání jednotlivých úseků proteinů uspořádaných do sekundární struktury. Může být stabilizována disulfidovými můstky srov. proteindisulfidizomeráza. Vzniká během syntézy proteinu procesem zvaným sbalování proteinu srov. chaperon. Podle terciární s. se proteiny dělí na globulární nebo fibrilární. Kvartérní – uspořádání jednotlivých polypeptidů u proteinů tvořených více polypeptidy tzv. oligomerní proteiny

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.