Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


vestibulární periferní syndrom

vestibulární periferní syndrom – soubor příznaků rozvíjejících se při lézi periferní části vestibulárního regulačního okruhu tj. labyrintu a n. VIII. Někdy se rozlišují dvě podjednotky syndromu, a to vestibulární labyrintový syndrom a periferní syndrom vestibulárního nervu. Klinický obraz je však téměř stejný, projevuje se vestibulární závratí, spontánním nystagmem směřujícím na zdravou stranu, vestibulární ataxií s titubacemi až pády na postiženou stranu, tonickou výchylkou končetin na stranu poškozeného labyrintu, percepční poruchou sluchu kochleárního typu s tinitem. Charakteristickým znakem tohoto syndromu je stejný směr tonických a posturálních reakcí na postiženou stranu, proto se též nazývá harmonický vestibulární syndrom. Příč. komplikace středoušního zánětu, traumata lebky a lebeční spodiny, Meničrův syndrom, léze vláken samotného nervu nejč. způsobeny nádory v oblasti pontocerebelárního úhlu, neurinom n. VIII, herpes zoster oticus, toxické poškození streptomycinem aj. vestibulární postoj – patologický postoj, který se manifestuje při poškození vestibulárního systému. Při postoji III. se nejdříve zakloní hlava, poté trup. Posléze pacient padá. Směr závisí na postavení hlavy, resp. na směru nystagmu. Je pozitivní Rombergův příznak

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.