Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


zákon o léčivech

zákon o léčivech – zákon č. 791997 Sb., definuje léčivo a s ním související pojmy, ustanovuje úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti léčiv a tyto orgány vyjmenovává; dále stanoví normy pro způsobilost osob pro zacházení s léčivy, povinnosti a oprávnění výrobců, distributorů a lékáren, stanoví pravidla pro registraci léčiv, pravidla pro výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, předepisování, výdej a zneškodňování léčiv, definuje kontrolní činnost a sankce v oblasti upravované tímto zákonem. Souvisejícími zákony jsou zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 481997 a zákon o péči o zdraví lidu č. 201966 Sb. a v obecné rovině Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.