Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


antipsychotika

skupina léků užívaných k léčbě psychóz, tj. schizofrenie a okruhu depresivních poruch. Termínu se dnes dává přednost před dříve běžnějším názvem neuroleptika, zejm. s rozdělením skupiny na typická a. (též klasická nebo 1. generace zahrnující zejm. fenothiaziny, thioxantheny a butyrofenony) a novější atypická a. působící s vyšší selektivitou na serotoninové a dopaminové receptory a vykazující celkově menší výskyt vedlejších účinků provázejících starší a. (extrapyramidové projevy, hyperprolaktinemie). Prvním atypickým a. byl klozapin (který je přes riziko agranulocytózy dodnes hlavním lékem farmakorezistentní schizofrenie), dalšími jsou olanzapin, risperidon, quetiapin, ziprasidon, aripiprazol, paliperidon či amisulprid (zatím schválen pouze v Evropě). Viz neuroleptika [anti-; psychóza]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.