Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce



Velký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


ateroskleróza

onemocnění tepen, při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky (viz aterom) a druhotně vápník, čímž je tepna poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování (až obliteraci) s následnou ischemií příslušné části organismu, popř. k její ruptuře či vzniku aneurysmatu. Nejnápadnější bývají tyto změny na koronárních tepnách srdce (ICHS), tepnách dolních končetin (ICHDK), mozku, ledvin atd. Onemocnění vzniká působením řady klinicky patrných rizikových faktorů, k nimž patří zejm. vysoká hladina krevních tuků (zvýšený LDL cholesterol a naopak nízký HDL cholesterol), hypertenze, kouření, obezita, diabetes, zvýšená hladina homocysteinu v krvi (není všeobecně uznáváno), stres, nedostatek pohybu (srov. metabolický syndrom). Studují se koagulační mechanismy, Lp(a), role trombocytů. V patogenezi (v časné fázi) se výrazně uplatňuje endotelová dysfunkce. Některé hypotézy předpokládaly možnost působení mikroorganismů na iniciální fázi a. (např. některých chlamydií, bakterií, virů) působení železa. Roli mají zánětové děje, růstové faktory a jiné cytokiny. Pro vývoj komplikací je důležitá stabilita aterosklerotického plátu, jehož ruptura může vést k vzniku nasedající trombózy a provalení ateromových hmot. Léčba a. je dosud zaměřena především proti komplikacím či naopak rizikovým faktorům, zejm. ovlivnění lipidového metabolismu. U žen se výskyt a. zvyšuje po menopauze. K odstranění již existujících zúžení se užívá např. angioplastika či stent. Srov. arterioskleróza, makroangiopatie, aterogenní [aterom; skleróza]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.