Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce



Velký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


cirhóza (zkr. ci)

závažné jaterní onemocnění charakterizované zmnožením vaziva (fibrózou), nekrózami jaterního parenchymu a uzlovitou přestavbou jaterní tkáně. Je narušen průtok krve játry a snižuje se množství funkčního jaterního parenchymu. Játra tak reagují na různá poškození, obv. na zánět (některé formy chronické hepatitidy B nebo C) nebo alkohol. K dalším příčinám patří metabolické choroby (např. Wilsonova, hemochromatóza), toxické vlivy, dlouhodobé městnání žluči (biliární c.), poruchy výživy, dlouhodobé městnání krve (kardiogenní c.). Jsou však i jiné, vzácnější příčiny. Morfologicky se dělí na mikronodulární a makronodulární. V patogenezi se uplatňují cytokiny, kyslíkové radikály, významnou roli hrají Itovy buňky (HSC). Příznaky u kompenzované c. nemusejí být výrazné, může být únavnost, jaterní testy mohou být jen mírně změněny. Dekompenzovaná c. se projeví žloutenkou, otoky, ascitem, městnáním krve v trávicím ústrojí při portální hypertenzi, jícnovými varixy s nebezpečím těžkého krvácení, mozkovými poruchami až kómatem (jaterní encefalopatií), koagulačními, imunitními, hormonálními poruchami aj. (srov. jaterní selhání, Childova klasifikace). Tomu ev. odpovídají i laboratorní a ostatní klinické nálezy vč. přístrojových vyšetření. Častější je vznik nádoru jater (hepatocelulárního karcinomu), zejm. u infekce HCV. V diagnóze se uplatňují biopsie (nejlépe cílená s laparoskopií; ovšem s kontrolou koagulace), sonografie, event. CT. Sledují se onkomarkery (alfa-fetoprotein). Léčba je symptomatická (zaměřena na jednotlivé projevy při dekompenzaci), diskutabilní je efekt některých hepatoprotektiv; význam mají režimová opatření, dieta s absolutním vyloučením alkoholu a hepatotoxických látek (vč. některých léků). V některých případech je jedinou možností transplantace jater [řec. kirrhos nažloutlý; na žluté barvě se může podílet zmnožení tuku a žlučová barviva]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.