Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


deprese

snížení, pokles 1. duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. Při hodnocení d. se zvažuje její závažnost, přítomnost tělesných příznaků (somatického syndromu) a psychotických příznaků (bludů). D. může mít rekurentní charakter, může se střídat s mánií nebo může mít sezonní charakter. D. s významnými tělesnými příznaky jsou nověji zařazovány k somatoformním poruchám (srov. larvovaná d.). Obecně se d. vyznačuje smutnou náladou, ztrátou zájmů, poruchami spánku (zejm. časné ranní probouzení), poklesem energie, sníženou sebedůvěrou, výčitkami vůči vlastní osobě, poruchami chuti k jídlu (v obou směrech). Těžké d. mohou být provázeny bludy (nemocný se obviňuje z řady často absurdních vin, z odpovědnosti za zkázu světa apod.), vedoucími někdy až k sebevraždě (někdy tzv. rozšířené, kdy depresivní jedinec zabije i své blízké a pak sebe, aby je uchránil zkázy apod.). D. se mohou vyskytnout samostatně, někdy se střídají se svým opakem (srov. mánie, maniodepresivní psychóza). Depresivní epizoda postihne aspoň jednou za život podle některých údajů 10 až 20 % osob. Klasicky se depresivní nálady řadily k určitým typům neurózy, psychopatie nebo byly považovány za reakci na závažnou událost (reaktivní d.); d. vznikající zdánlivě bez příčiny se označovaly jako endogenní d. V etiopatogenezi d. hrají roli faktory genetické, poruchy neurotransmiterů (zejm. nedostatek noradrenalinu a serotoninu), byly popsány změny v oblasti neuroendokrinní i neurofyziologické. Existují rovněž teorie psychosociální. V léčbě se používají antidepresiva, někdy též elektrošoky, význam má i psychoterapie. Srov. afektivní poruchy, dystymie 2. potlačení určité funkce. Např. d. dechového centra při některých otravách 3. deprese na elektrokardiogramu – vychýlení linie z její základní (izoelektrické) polohy dolů, nejč. postihuje úsek ST. Spolu s elevací se označuje jako denivelace [de-; -prese]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.