Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


dýchací řetězec

multienzymový systém v mitochondriích zajišťující přenos vodíku (a to odděleně protonu a elektronu) na kyslík za vzniku vody a energie (ATP). Základem d. ř. je 5 enzymových komplexů, které jsou součástí mitochondriální membrány: NADH-dehydrogenáza (I), sukcinátdehydrogenáza (II), cytochrom-c-reduktáza (III), cytochromoxidáza (IV) a ATP-syntáza (V); tyto enzymy jsou funkčně napojeny na elektronové přenašeče ubichinon a cytochrom c. Vodík se získává zejm. v oxidačních reakcích Krebsova cyklu a při beta-oxidaci mastných kyselin a ve formě NADH vstupuje do komplexu I; oxidace sukcinátu na fumarát je však katalyzována sukcinátdehydrogenázou (komplex II). V obou těchto komplexech je vodík oxidován na vodíkový kation, který se dostává do nitra mitochondrie (kde se tak udržuje nadbytek H+), zatímco elektron postupuje d. ř. přes komplex III do cytochromu c, z něhož je pak cytochromoxidázou (komplex IV) přenesen na kyslík. Na komplexu V pak probíhá přenos H+ z nitra mitochondrie do cytoplasmy (v důsledku koncentračního gradientu) a jejich sloučení s kyslíkovým aniontem za vzniku vody a 3 molekul ATP. Některé látky inhibují tvorbu ATP bez ovlivnění oxidoredukčních dějů a transportu elektronů (uncoupling), např. dinitrofenol. Nedostatek kyslíku (např. při ischemii) nebo vyřazení některých enzymů d. ř. (např. kyanidy) podstatně snižuje množství energie vzniklé v buňce a může vést k jejímu poškození až zániku

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.