Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


fibráty

skupina hypolipidemik užívaných ke snížení koncentrace tuků při některých typech hyperlipoproteinemií. F. snižují triacylglyceroly, příznivě působí i na metabolismus cholesterolu. Způsob účinku není plně objasněn, uplatňuje se asi několik mechanismů (zvýšení aktivity lipoproteinové lipázy, snížení syntézy a zvýšení katabolismu VLDL, zvýšení syntézy apolipoproteinu A aj.) daných ovlivněním PPAR. F. jsou často užívanými hypolipidemiky, indikovanými v podstatě u všech hyperlipoproteinemií s výjimkou I. typu. Příznivě působí zejm. u poruch s hypertriacylglycerolemií, udává se příznivý efekt na HDL cholesterol. Tolerance f. je dobrá, zvyšují výskyt cholelitiázy, mohou lehce zvyšovat aktivitu jaterních enzymů, vyvolávat gastrointestinální obtíže. Mají významné lékové interakce (např. s antikoagulancii), mohou zvyšovat riziko myopatií při kombinaci se statiny. U familiární hyperlipoproteinemie typu I paradoxně inhibují reziduální aktivitu lipoproteinové lipázy, proto jsou kontraindikovány. K f. II. generace patří bezafibrát, gemfibrozil, k III. generaci fenofibrát, ciprofibrát [lat. fibra vlákno]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.