Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Galenos Claudius (129–200 nebo 216)

římský lékař řeckého původu, jeden z největších lékařů starověku. Syn architekta z maloasijského Pergamu, v mládí získal rozsáhlé vzdělání, studoval v egyptské Alexandrii. Po návratu do rodného města nabyl praktické zkušenosti jako lékař v místní slavné gladiátorské škole. Byl zručným chirurgem a vědomí, že při operacích gladiátorů příliš neriskuje, mu umožnilo vypracovat techniku operací mozku či oka, ke kterým se medicína vrátila až v 19. století. Po odchodu do Říma provozoval praxi a stal se dvorním lékařem císařů (od Marca Aurelia po první Severovce). Popsal mozkové nervy, sympatikus, tepenné aneurysma, rozlišil zápal plic od zánětu pohrudnice, prokázal, že paraplegie je důsledkem přerušení míchy. Vypracoval techniku léčby zlomenin a vykloubení, zavedl různé způsoby amputací, používal stehy a obvazy, věřil v léčivou schopnost rostlin. Řídil se nejen pozorováním, ale také experimentem, k výuce anatomie používal veřejné vivisekce opic, které pro svou drastičnost patřily v poněkud zvráceném císařském Římě k oblíbeným atrakcím. Jeho učení bylo až do 16. století považováno za dogma posvěcené církevními autoritami, jeho kritici riskovali postavení (Vesalius), někdy i vyšetřování Inkvizicí (Servet). I v arabském světě patřilo Galenovo dílo k základům lékařského vzdělání (byl zde znám s novořeckou výslovností „Jalinos“), ovšem možnost je kritizovat a dále rozvíjet dala základ vysoké úrovni perských a židovských lékařů muslimského světa. Křestní jméno Claudius se poprvé objevuje až v 15. století, ze starověku není doloženo. Viz galenický, galenika, G. žíla

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.