Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Hodgkinův-Huxleyův model

matematicko-fyzikální model popisující vznik klidového a akčního membránového potenciálu v nervových a svalových buňkách. Model vytvořený začátkem 50. let předpověděl existenci iontových kanálů (včetně napěťově řízených kanálů) mnoho let před jejich objevením a ve své podstatě je dodnes platný. Model vznikl na základě série experimentů, jejichž cílem bylo ověřit Bernsteinovu membránovou teorii (1902). Ta správně vysvětlila negativní klidový membránový potenciál, avšak u akčního potenciálu předpokládala přechodnou neselektivní propustnost membrány pro různé ionty. To sice odpovídalo přechodné ztrátě negativity nitra buňky, ale ne jeho pozitivitě, kterou Hodgkin a Huxley na vrcholu akčního potenciálu naměřili. Její výklad selektivní propustností membrány pro sodík spolu s popisem napěťového řízení této propustnosti (popis tehdy hypotetického sodíkového kanálu) přinesl autorům Nobelovu cenu

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.