Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


hysterie

psychický stav, pro který je charakteristická výrazná a nestabilní emotivita (citlivost), sklon k primitivním reakcím, pocity životního neuspokojení. Nápadná je snaha o předvádění duševních stavů pro okolí, projevující se v nejvýraznější formě jako hysterický záchvat (třes, zmítání, křeče, zrychlené dýchání, některé poruchy vědomí, někdy až vyklenutí celého těla do oblouku – na rozdíl od jiných záchvatů je však tento určen divákům, event. pády jsou opatrně „sehrány“). Někdy se objevují tzv. konverze připomínající jiná onemocnění (obrny, slepotu apod.) – disociační či konverzní poruchy. Na rozdíl od nich se však neřídí základními fyziologickými zákony (atypické obrny, slepota nevede ke srážkám s předměty apod.). Někdy však není lehké odlišit udávané příznaky ze strany vnitřních orgánů od skutečného organického onemocnění (simia morborum). Dnes převládají právě tyto méně nápadné projevy, na rozdíl od záchvatů a výraznějších konverzí, které byly častější v minulosti. H. může být součástí narušené struktury osobnosti (hysterická psychopatie projevující se vlastně neustále způsobem chování a jednání – kromě uvedených příznaků bývá značná prolhanost, intrikánství, předstírání), nebo jde o důsledek drastického zážitku (hysterická reakce) nebo dlouhodobě neuspokojivé situace (hysterická neuróza). H. postihuje podstatně častěji ženy než muže. Dávní lékaři spojovali na základě svých pozorování uvedené jevy s pohlavními orgány ženy (dělohařecky hystera); dnes se soudí, že snad může jít o poruchu v určitých oblastech mozku (hypothalamu, limbickém systému). S ohledem na to, že právě tam jsou centra ovlivňující pohlavní funkce, nebyla snad dávná pozorování daleko od pravdy. V léčbě se užívá kombinace psychoterapie, hypnózy a farmakoterapie, u hysterické psychopatie má být pacient(ka) v trvalém kontaktu s psychiatrem. Někdy se ovšem pojmu h. zneužívá pro celkem běžné a oprávněné reakce žen. Za určitých okolností (např. při velké katastrofě) může hystericky reagovat i větší skupina lidí najednou. Srov. pithiatický [lat. hysterica passio dosl. „děložní utrpení“ z řec. hystera děloha]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.