Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


lymfom, nehodgkinský

skupina nádorových lymfoproliferativních onemocnění. Etiopatogeneticky se uplatňují imunodeficience, vzácně viry (EBV u Burkittova l.). Byly popsány četné chromozomální aberace vedoucí k abnormální expresi některých onkogenů (např. translokace 14. a 18. chromozomu s nadprodukcí onkogenu bcl-2). Kromě mízních uzlin bývá postižena (sekundárně, ale i primárně) lymfatická tkáň mimo uzliny (srov. maltom). Může vycházet z T nebo častěji B buněk a maligní buňkou může být lymfocyt v různém stadiu vývoje, čemuž odpovídá i různé biologické chování l. Nejméně časté jsou l. s nádorovou buňkou makrofágového typu (histiocytárního). L. se může vyskytnout ve všech věkových skupinách, patří k častým nádorům dětského věku, jeho výskyt se zvyšuje ve stáří. K rozlišení typu l. existují různé klasifikace (např. kielská, tzv. WF či REAL), přičemž významné je dělení zejm. na skupinu l. s vysokou či nízkou malignitou, které má význam i pro strategii léčby. Nižší malignitou se obecně vyznačují l. tvořené menšími buňkami a zachovávající folikulární strukturu. V současnosti je popsáno přes 40 typů l. (např. lymfoblastový, lymfoplasmocytární, imunoblastový, centrocytický). K zařazení do skupiny se používají kromě histopatologie i metody imunocytologické (stanovení povrchových CD markerů) či molekulárně biologické. Klinicky se projevuje zduřením uzlin (krčních, tříselných, nitrobřišních aj.), celkovými příznaky (subfebrilie, pocení, hubnutí), příznaky vznikajícími z tlaku zvětšených uzlin na některé orgány (např. ikterus při stlačení žlučovodu). Ke stanovení klinického stadia se používá podobných metod jako u Hodgkinova lymfomu, l. n. mají výraznější tendenci k časnější generalizaci, zatímco celkové příznaky mohou chybět. Část l., zejm. u dětí, přechází do obrazu podobného leukemii. Terapie spočívá v radioterapii a zejm. kombinované chemoterapii u diseminovaných forem, přičemž kombinace použitých cytostatik vycházejí z typu a stupně malignity l. Prognóza závisí na typu a stupni postižení, malignější formy mají bez léčby rychlou progresi, ovšem agresivní léčba může vést k vyléčení. Zkr. NHL, ML

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.