Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


neuroleptický maligní syndrom (zkr. NMS)

potenciálně závažný až život ohrožující soubor příznaků provázející léčbu neuroleptiky, zejm. depotními, často (a klasicky) haloperidolem. Rozvíjí se během jednoho až několika dnů, obv. po několika týdenní léčbě. Zpočátku se objevují zejm. extrapyramidové a nespecifické vegetativní příznaky. Rozvinutý NMS má výraznou extrapyramidovou rigiditu, tremor, myoklonus, katatonie, může dojít k rozpadu kosterního svalstva (rhabdomyolýze – vzestup kreatinkinázy, myoglobinurie) s akutním selháním ledvin, kardiovaskulárním kolapsem aj. Dochází k poruchám vědomí, v těžkých případech s deliriem až kómatem, může být agitovanost. Stupňují se vegetativní příznaky (vysoká horečka, tachykardie, profuzní pocení, výkyvy tlaku krve). Předpokládá se, že syndrom je způsoben poruchou rovnováhy neurotransmiterů při podávání látek, které ovlivňují dopaminergní receptory v mozku – dochází k blokádě dopaminergní neurotransmise (kromě neuroleptik je popsáni i po metoklopramidu či vysazení dopaminergních agonistů). Léčba musí být intenzivní a co nejdříve zahájená, podmínkou je vysazení příslušných léků. Je převážně podpůrná, důležitá je péče o vnitřní prostředí, činnost ledvin a kardiovaskulárního aparátu, je možno podávat dantrolen (myorelaxans), dopaminové agonisty (bromokriptin, levodopu nebo amantadin). Srov. serotoninový syndrom

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.