Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


nystagmus

mimovolní, rychlý, rytmický pohyb očí. Rozeznává se pomalá složka n. (vychyluje oči ze základní polohy ven) a rychlá složka (oči vrací zpět do původní polohy). Pokud se nenalezne rychlá složka pohybu, pak jde o tzv. kyvadlový n. Podle směru n. se rozeznává n. horizontální (doprava, doleva), n. vertikální (nahoru, dolů), n. rotační (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček), n. diagonální (kombinace horizontálního a vertikálního n.), n. alternující (oči neustále mění směr) a n. disociovaný (na každém oku nalezneme jiný směr kmitání). Podle rozsahu n. se rozeznávají tři stupně n. Amplituda n. (velikost odchylky) může být hrubá (nad 3 mm), střední (1–3 mm) nebo jemná (pod 1 mm). Jestliže se amplitudy n. mění, pak jde o dysrytmický n. Frekvence n. (počet kmitů za minutu) může být pomalá (pod 40/min), střední (40–100/min) a rychlá (nad 100/min). Trvání n. je čas od jeho vzniku do ukončení (sekundy, minuty, u kongenitálního n. trvá celý život). Latence n. je čas, který uplyne od počátku podnětu po vznik n. Kvocient n. je poměr mezi latencí a trváním n. Podle původu n. se rozeznávají nystagmy fyziologické (n. z únavy, optokinetický, provokovaný) a nystagmy patologické (vestibulární, okulogenní, kongenitální, n. minorum, fixační) [řec. nystazo kývnout hlavou, podřimovat]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.