Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


pankreatitida

zánět slinivky břišní. Akutní p. je závažné, náhle vzniklé a prudce probíhající onemocnění v těžké formě s výraznou až krutou bolestí břicha, zvracením, horečkou (náhlá příhoda břišní). Laboratorně bývá leukocytóza a velké zvýšení amylázy později i lipázy v séru, dále pak i amylázy v moči. Nález ve slinivce sahá od edému v lehčích případech až po nekrózu, následkem a komplikací může být absces či pseudocysta. U těžkých forem se rozvíjí paralytický ileus a rozvrat vnitřního prostředí s dehydratací, hypokalemií (v důsledku zvracení), změnami acidobazické rovnováhy, postižením funkce ledvin, s nebezpečím rozvoje šokového stavu. Lehčí formy se někdy označují jako „podráždění” (iritace) pankreatu, bývá spíše jen edém pankreatu a prognóza je vesměs dobrá. Akutní p. někdy vzniká v souvislosti se žlučovými kaménky (biliární p.), může být vyprovokována těžkou dietní chybou, alkoholem (alkoholická p.) nebo některými celkovými onemocněními (např. hyperparatyreózou). V diagnostice se uplatňuje kromě laboratorního vyšetření i ultrasonografie, CT. Akutní p. vyžaduje intenzivní léčbu – tlumení bolesti, blokátory žaludeční sekrece, nazogastrická sonda, somatostatin, infuze korigující poruchy vnitřního prostředí, včasná umělá parenterální výživa centrální žilou k stabilizaci metabolického stavu, antibiotika, léčba a zejména prevence šoku atd. Chirurgická léčba je vyhrazena jen pro zvláštní případy (absces, infekce, pseudocysta aj.). Chronická p. vznikne někdy po akutní, jindy se rozvíjí samostatně. Dochází k postupnému a progresivnímu úbytku parenchymu slinivky, která je fibrotizována, někdy s kalcifikacemi či pseudocystami, což vede k exokrinní pankreatické insuficienci, někdy až k endokrinní insuficienci s obrazem diabetu. V anamnéze pacientů je poměrně častý abúzus alkoholu. Chronická p. má různé projevy, nejčastějším projevem je bolest (vázána často na příjem potravy). Dále mohou být patrné poruchy trávení (steatorea a další příznaky malabsorpce), někdy akutní ataky. Ze zobrazovacích metod se k diagnostice používá ultrasonografie, CT, ev. MRI, ERCP se zobrazením pankreatických duktů. Je možné funkční vyšetření pankreatu. Léčba je dietní, důležitá je naprostá abstinence. Dále je třeba léčit bolest a poruchy trávení (substituce enzymů), někdy je vhodný chirurgický zákrok [pankreat-; -itida]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.