Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


plíce

párový orgán uložený v hrudní dutině po obou stranách srdce a pokrytý poplicnicí (viz pleura). Je součástí dýchacího ústrojí. Pravá p. (pulmo dexter) je tvořena 3 laloky (horní, střední, dolní), levá p. (pulmo sinister) dvěma laloky (horní a dolní). Laloky jsou odděleny fisurami (fissura obliqua, horizontalis) a jsou tvořeny plicními segmenty. Na plicích se rozlišuje vrchol (apex), žeberní plocha, mediastinální a diafragmatická plocha. Na mediální ploše je patrná vyhloubenina pro perikard, výraznější vlevo (vzniká tím jazykový výběžek plic – lingula pulmonis). Na mediální ploše rovněž do p. vstupují cévy a hlavní bronchy v oblasti hilu. P. jsou tvořeny postupně se větvícími průduškami a průdušinkami; na konci větvení bronchiálního stromu jsou plicní sklípky (alveoly); alveoly patřící k jednomu respiračnímu bronchiolu tvoří plicní acinus oddělený vazivovým septem. V alveolech se uskutečňuje výměna plynů (kyslíku a oxidu uhličitého). Výměna vzduchu mezi plícemi a okolím (ventilace) probíhá na podkladě tlakových rozdílů mezi vzduchem v plících a okolním vzduchem (atmosférický tlak). Při nádechu se činností dýchacích svalů zvyšuje objem hrudníku a klesá tlak v plicích (a rovněž v pleurální dutině). Vzniklý tlakový rozdíl umožní proudění vzduchu do plic. Naopak při výdechu se nádechem rozepjaté p. samy smršťují a vytlačují vzduch ven (klidný výdech na rozdíl od nádechu nepotřebuje žádnou další energii). Důležitou vlastností je poddajnost plic (compliance). V plicních sklípcích potom dochází k výměně plynů na podkladě jejich difuze podle koncentračního spádu. Kyslík vstupuje z plicních sklípků do krve, naopak oxid uhličitý vystupuje z krve do plicních sklípků, odkud je vydýchán. Kromě dýchání mají p. i řadu dalších funkcí – podílejí se na udržování vnitřního prostředí (acidobazické rovnováhy), mají význam v metabolismu řady látek. Neokysličená krev je přiváděna do plic z pravé srdeční komory plicní tepnou (a. pulmonalis), okysličená krev je vedena čtyřmi plicními žilami do levé srdeční síně (malý oběh krevní). Mimo to mají plíce vlastní zásobení již okysličenou krví, která slouží k jejich výživě (bronchiální tepny). Lat. pulmo. Srov. bronch-, pulm-, pneumo-, dýchací cesty, respirace

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.