Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


plicní hypertenze

zvýšení tlaku krve (hypertenze) v a. pulmonalis. Dělí se na několik typů podle mechanismu vzniku. Postkapilární p. h. je přenesena z levé síně při mitrálních vadách a levostranném srdečním selhání. Dalšími typy jsou p. h. hypoxická s vazokonstrikcí plicních cév (hypoxie vede v plicním řečišti k vazokonstrikci – viz Eulerův-Liljestrandův reflex), která vzniká zejm. u závažnějších plicních chorob (CHOPN, intersticiální plicní procesy aj.) a pobytech ve vysokých nadmořských výškách. Obstrukční p. h. vzniká v důsledku embolizace do plicní tepny či jejího větvení (srov. tromboembolická nemoc). Změny v reaktivitě plicních cév jsou při plicní arteriální hypertenzi. Restrikční p. h. by byla způsobena velkým úbytkem plicního řečiště, hyperkinetická levopravými zkraty. K dalším příčinám by patřila např. sarkoidóza, histiocytóza, komprese plicních cév aj. Vzestup tlaku zatěžuje pravou srdeční komoru, vyvíjí se její hypertrofie a může dojít k pravostrannému srdečnímu selhání (srov. cor pulmonale). V diagnóze se uplatňují RTG hrudníku, EKG, echokardiografie (změny na pravém srdci), angiografie, pravostranná katetrizace, ventilačně perfuzní scan, funkční vyšetření plic aj. Léčba p. h. je dle možností zaměřena na příčinu; důležitá je oxygenoterapie u plicních chorob, antikoagulační či vazodilatační terapie aj.

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.