Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


polární látky

látky, v jejichž molekulách je nerovnoměrně rozdělen elektrický náboj, lze tedy v molekule rozlišit kladnou a zápornou oblast (pól). Kladné a záporné póly takových molekul se proto přitahují. Biologicky nejvýznamnější p. látkou je voda, z praktického hlediska jsou tedy p. látky dobře rozpustné ve vodě (hydrofilní). Z organických látek jsou polární např. karboxylové kyseliny či alkoholy. Naproti tomu nepolární (tj. také nerozpustné ve vodě) jsou např. uhlovodíky, tuky či vosky. Nepolární cizorodé látky (jedy, léky aj.) se v organismu hromadí opět v nepolárním prostředí, tj. zejm. v tukové tkáni. Pro vyloučení nepolární látky z organismu je třeba ji učinit alespoň částečně polární, např. připojením hydroxylové skupiny, na niž pak lze navázat další, silně polární látku (např. glukuronovou kyselinu), srov. cytochromy P 450. Typicky nepolární jsou celková anestetika, pro jejichž účinek je větš. nezbytná afinita k lipidům nervové soustavy [řec. polos pól, konec osy]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.