Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


radioterapie

léčba ozařováním (aktinoterapie). Nejč. jako terapie zhoubných nádorů ionizujícím zářením (, ), jehož zdrojem jsou buď radioaktivní izotopy užívané v ozařovacích přístrojích určených k ozařování z dálky (teleradioterapie), nebo místně používané zářiče vkládané do tělních dutin (radiofory při brachyradioterapii), např. u gynekologických nádorů (radium, izotop zlata). K ozařování se používají izotopy kobaltu, cesia, lineární urychlovače, betatron, přičemž moderní přístroje a postupy umožňují vznik záření o vysoké energii s dobrým pronikáním do nádorové tkáně (megavoltová terapie) a maximální šetření tkáně zdravé, k čemuž přispívají i radiační postupy s přesnými výpočty distribuce dávky apod. R. je větš. součástí komplexní léčby zhoubných onemocnění spolu s operací a chemoterapií cytostatiky či biologickou léčbou. Léčit lze při hospitalizaci i ambulantně, obv. v několika sezeních podle použité dávky. K nežádoucím účinkům či reakcím patří únava a dále různé reakce podle místa ozařování (např. průjmy, bolestivé močení, tenesmy, poruchy krevního obrazu, nevolnost, zvracení aj.). Mohou vznikat akutně během léčby a obv. odezní, pozdní reakce vznikají až po týdnech až měsících a bývají trvalé se změnami v tkáních (zejm. fibróza, poškození růstu tkání). Srov. radiosenzitivní, radiorezistentní [radio-; terapie]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.