Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


spinální svalová atrofie (spinální amyotrofie, zkr. SMA, angl. spinal muscular atrophy)

skupina onemocnění charakterizovaných zánikem části motorických buněk předních rohů míšních s následnou atrofií denervovaných svalů. Progresivní denervace svalů je kompenzována reinervací z přilehlých motorických jednotek, avšak tato kompenzace není funkční. Zbylé motorické buňky předních rohů míchy jsou normální. Myokard ani intelekt nejsou postiženy. Incidence je 1:10 000 narozených dětí. SMA zahrnuje větší počet jednotek, člení se (a) na formu infantilní a juvenilní (viz další heslo) (b) podle lokalizace na typ proximální (postihuje svalstvo pletence ramenního a pánevního) a distální (postihuje svalstvo předloktí a ruky, resp. bérce a nohy) ev. (facio)skapulohumerální, skapuloperoneální a peroneální (též typ bulbární). Léčba SMA je pouze podpůrná. Syn.: progresivní svalová atrofie

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.