Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


srdeční selhání

stav, kdy srdce není schopno plnit svou funkci (tj. přečerpávat, „pumpovat“ krev) v množství přiměřeném nárokům organismu. K příčinám se řadí porucha myokardu (zejm. ischemie), objemové a tlakové přetěžování srdce (např. chlopenní vady, hypertenze). Převažuje-li porucha „levého“ srdce, vzniká levostranné s. projevující se zejm. hromaděním krve v plicích s dušností (viz dyspnoe, ortopnoe) až vznikem plicního edému. Porucha „pravého“ srdce (pravostranné s.) se projeví především městnáním krve ve velkém oběhu s otoky (zejm. dolních končetin) až vznikem transudátu v tělních dutinách, zvětšením jater, zažívacími obtížemi aj. Nikoliv vzácné je s. oboustranné s kombinací příznaků. K levostrannému s. s. vedou zejm. ICHS, chlopenní vady, těžká hypertenze; pravostranné s. je způsobeno především závažnými chorobami plic (srov. cor pulmonale) a plicní embolií, popř. následuje po s. s. levostranném. S. s. může být akutní nebo chronické s různě dramatickými příznaky a s různě zapojenými kompenzačními mechanismy. K nim patří zejm. zvyšování preloadu (dilatace komory), retence tekutin a solí v důsledku silné aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron, tachykardie a aktivace sympatoadrenálního systému (vazokonstrikce). S. s. je považováno za systémový stav se změnami nejen hemodynamickými, ale změnami v hormonální a cytokinové produkci, ve vnitřním prostředí apod. Některé změny se vyvíjejí rychle (např. tachykardie), jiné po delší dobu (retence tekutin), rozvoj některých trvá i měsíce (hypertrofie a strukturální změny myokardu). Vznik otoků, transudátů vede k obrazu tzv. městnavého (kongestivního) s. s. Kompenzační mechanismy samy o sobě mohou z dlouhodobého hlediska srdce poškozovat (tachykardie zvyšuje potřebu kyslíku, zhoršuje prokrvení, vazokonstrikce vede k zvýšení afterloadu atp.). Patofyziologicky se rozlišuje selhání backward, forward. Na nedostatečnosti se podílí systolická dysfunkce (špatná kontraktilní schopnost) i dysfunkce diastolická (snížená poddajnost komory v diastole se vzestupem enddiastolického tlaku). V léčbě se používají zejm. inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (IACE), blokátory receptoru pro angiotenzin II (sartany), event. antagonisté aldosteronu, betablokátory – tyto skupiny léků mají i příznivý vliv na prognózu – a léky příznivě ovlivňující zejm. symptomatiku a kvalitu života – diuretika, klasicky kardiotonika, vazodilatancia (nitráty). Léčí se i event. příčiny selhání (ischemie, hypertenze apod.). Důležitá je rovněž správná životospráva, omezení solení, dostatek fyzického i psychického odpočinku

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.