Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


transfuze

krevní převod. Podání krve získané od jednoho člověka (dárce) druhému člověku (příjemci). Předpokladem převodu je kompatibilita v krevní skupině (AB0 systému a Rh faktoru). Indikací je závažná anemie, krevní ztráty, stavy, u nichž je vhodné potlačit vlastní (defektní) erytropoezu, např. paroxysmální noční hemoglobinurie. Kromě kompletní („plné“) krve se podávají i některé součásti, z výše uvedených indikací zejm. erymasa. Krev se získává od lékařsky vyšetřených dárců, je testována na významné patogeny přenášené transfuzí (zejm. HIV, hepatitidy, syfilis); odběr a skladovaní se řídí přesnými pravidly (používané roztoky apod.). Podání t. předchází vyšetření krevních skupin dárce a příjemce, křížové zkoušky, Coombsův test (vyšetření kompatibility). V urgentních stavech při nejasnosti v krevní skupině příjemce lze podat erytrocyty skupiny 0. Vlastnímu podání t. předchází kontrola konzervy, opětovná kontrola krevní skupiny, vyšetření příjemce (tlak krve, puls) a tzv. biologická zkouška (sledování reakce příjemce po podání malého množství krve). Po dobu jejího průběhu je stav pacienta trvale sledován, o t. a jejím průběhu je veden záznam. Nejtěžší komplikací (chybou) t. je podání inkompatibilní krve s rozsáhlou hemolýzou a závažnými celkovými komplikacemi, selháním ledvin, cirkulačním šokem, DIC. Při inkompatibilitě v jiných krevních skupinách a předchozí senzibilizaci může dojít k pozdější, obv. méně závažné hemolýze. Dalšími reakcemi jsou horečka, alergické reakce (lehká kopřivka, ale možnost i závažné anafylaxe). Existuje i posttransfuzní poškození plic. Komplikací může být také přetížení oběhu, event. hyperkalemie. Závažnou komplikací je přenos patogenních agens (proti nimž nelze dosud krev testovat či v období, kdy krev je pro daný patogen séronegativní), zejm. přenos HIV a virů hepatitidy, CMV. K snížení rizika komplikací se používá autotransfuze. Z lidské krve se získávají i další složky (plasma, leukocytové či destičkové koncentráty, koagulační faktory aj.), jejichž použití má některá obdobná rizika, zejm. pokud jde o přenos patogenů. Někdy se zkracuje TRF. Srov. hemoterapie, předtransfuzní vyšetření, posttransfuzní [trans-; -fuze]

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.