Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


tRNA

zkr. druh ribonukleové kyseliny (angl. transfer RNA), který přenáší aminokyseliny při tvorbě bílkovin v buňce (viz translace). Obsahuje tzv. antikodon (tj. kombinaci tří nukleotidů), který je komplementární ke kodonu, a umožňuje tak zařazení požadované aminokyseliny do tvořícího se řetězce bílkoviny podle příslušné dědičné informace uložené v genu a při translaci představované kodony v mRNA. Struktura tRNA má charakter tzv. jetelového listu. V primární struktuře se vyskytují typické obrácené repetice, které podmiňují sekundární uspořádání molekuly tRNA. Skládá se ze čtyř ramen, přičemž tři z nich (pseudouridinové, dihydrouridinové a antikodonové) obsahují zároveň také smyčku. Akceptorové rameno obsahuje 5´a 3´ volné konce RNA. Kromě ramen je na tRNA ještě variabilní smyčka o proměnlivé délce. V molekule tRNA jsou zastoupeny atypické báze, které vznikají enzymatickou modifikací (dihydrouridin, pseudouridin, inosin, methylguanosin)

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.