Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
MUDr. Kateřina Mrázová

Normální laboratorní hodnoty dospělých

V následujících tabulkách uvádíme fyziologická rozmezí vybraných hodnot biochemických a hematologických vyšetření u dospělých osob. Převážně jde o hodnoty užívané ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v řadě dalších zdravotnických pracovišť České republiky.

Rozdíly fyziologických rozmezí. Fyziologická rozmezí se mohou na jednotlivých pracovištích lišit v důsledku odlišných analytických metod a používaných firemních souprav. Tyto rozdíly mohou být u některých imunochemických metod dosti velké. Rozdělení do věkových kategorií nemusí vždy sledovat plynulý vývoj hodnot. Soubory geriatrických hodnot byly získány vyšetřením osob s dobrou kondicí a mohou se lišit od výsledků průměrné populace. Geriatrické hodnoty je nutné považovat pouze za orientační. Kromě už uvedených analytických vlivů se na výsledku testu podílí příprava pacienta (tělesná poloha) včetně dezinfekce místa vpichu, odběr (možnost hemolýzy vzorku), protisrážlivý prostředek (při analýze plasmy) a transport vzorku. Významný může být vliv výživy, ale také požití kávy, alkoholu nebo kouření. V tabulce je zohledněn vliv biologických faktorů (pohlaví, věk, gravidita). Není uvažován vliv genetických faktorů, rasových rozdílů ani interference léků na výsledky vyšetření.

Použité jednotky. Podle zákona 35/1980 Sb. o měrné službě se používají pouze zlomky odvozené od čísla 1000, tj. předpony mili, mikro, nano a piko. Výsledky analýz moči se až na výjimky vyjadřují vždy jako odpad za 24 h, proto laboratoř potřebuje znát diurézu (množství moči za 24 hodin). Enzymy se vyjadřují v mikrokatalech nebo nanokatalech při 37 °C. Relativní podíl se udává v procentech, pro lepší srozumitelnost je toto vyjadřování v odborné literatuře přípustné.

Seznam zkratek

arb. j
arbitrární jednotka
INR
mezinárodní normalizovaný poměr
jat.
jaterní
K
krev
kreat.
kreatinin
L
likvor (mozkomíšní mok)
M
muži
MoM
násobky mediánu
P
plasma
postmen
postmenopauzální
PV
plodová voda
r
roky
S
sérum
t
týdny
U
jednotka
Ž
ženy
Biochemické hodnoty
Parametr Materiál Referenční meze Jednotka
Androstendion S, P M 20–40 r.
Ž 20–40 r.
M, Ž > 40 r.
1,05–10,80
0,73–10,75
1,26–6,30
nmol/l
ACTH (adrenokortikotropní hormon) P   10,0–60,0 ng/l
Alaninaminotransferáza (ALT) S, P   0,1–0,78 µkat/l
Albumin S, P
moč
L
  35–53
< 10
120–300
g/l
mg/l
mg/l
Aldosteron S, P

moč
  20–160 vleže
30–300 vstoje
1,4–20
ng/l

µg/24 h
Alfa-1-antitrypsin S   0,9–2,0 g/l
Alfa-1-fetoprotein
 • onkologická indikace
 • těhotenský

S, P
S, P
PV16. týden
17. týden
18. týden
19. týden
20. týden
21. týden
22. týden
23. týden
24. týden

0–10,5
0,4–2,5
9–27
8–24
6–19
5–15
4–12
4–12
3–10
3–9
3–7

µg/l
MoM

µg/l
Alfa-1-kyselý glykoprotein (orosomukoid) S   0,5–1,2 g/l
Alfa-1-mikroglobulin moč   0,0–10,0 mg/l
Alfa-2-makroglobulin S   1,3–3,0 g/l
Alkalická fosfatáza (ALP)
 • celková
 • kostní izoenzym
S  
0,66–2,2
< 1,10 (< 50 %)

µkat/l
µkat/l
Amoniak P   < 60 µmol/l
Amyláza
 • celková
   
 • pankreatická

S
moč
S
moč
 
0,30–1,67
< 7,67
0,22–0,88
< 5,83
µkat/l
Apolipoprotein A1 S   1,26–1,50 g/l
Apolipoprotein B S   0,79–1,23 g/l
Aspartátaminotransferáza (AST) P   0,10–0,72 µkat/l
Beta-hydroxybutyrát S   0,070–0,275 mmol/l
Beta-2-mikroglobulin S, P
L
moč
  1,0–2,4
1,0–2,2
0–400
mg/l

µg/l
Beta-karoten S   0,93–10,0 µmol/l
Bilirubin
 • celkový
 • konjugovaný
S, P  
2,0–17,0
0,0–5,1
µmol/l
Brain natriuretic peptide P   < 100 ng/l
C-peptid S, P
moč
  0,37–1,47
5,74–60,3
nmol/l
nmol/24 h
C-reaktivní protein S, P   < 8 mg/l
Celková bílkovina S, P
moč
L
  65,0–85,0
< 150
0,15–0,45
g/l
mg/24 h
g/l
Ceruloplasmin S   0,2–0,6 g/l
Citráty – odpad moč   2,0–7,0 mmol/24h
Cyklosporin A K   80–250 µg/l
Dehydroepiandrosteron S, P M 20–35 r.
M 36–50 r.
M 51–60 r.
M > 60 r.
Ž 20–35 r.
Ž 36–50 r.
Ž 51–60 r.
Ž > 60 r.
3,3–11,1
1,3–8,3
2,2–5,0
0,6–3,5
1,2–16,4
2,3–19,3
2,5–15,3
0,8–9,2
µg/l
Dehydroepiandrosteronsulfát S, P M 19–59 r.
M > 60 r.
Ž 15–30 r.
Ž 30–40 r.
Ž 40–50 r.
Ž 50–60 r.
Ž > 60 r.
0,95–11,9
0,25–5,2
2,40–14,50
1,80–9,70
0,66–7,20
0,94–3,30
0,09–3,7
µmol/l
Draslík S, P, K
moč
  3,8–5,0
25–60
35–80 (odpad)
mmol/l

mmol/24 h
Elastáza pankreatická stolice 200 (snížená hodnota)
100 (výrazně snížená hodnota)
µg/g
Elektroforéza lipoproteinů S alfa
pre-beta
beta
chylomikra
Lp(a)
23–46
3–18
42–63
0–4
0
%
Elektroforéza proteinů (kapilární) S albumin
alfa-1
alfa-2
beta 1
beta 2
gama
56–65,7
3,1–5,6
8,0–12,7
4,9–7,2
3,1–6,1
10,3–18,2
%
Erytropoetin S, P M
Ž
9,6–26,0
11,0–30,0
U/l
Estradiol S Ž (menst.)
Ž (postmen.)
0,04–1,93
0,04–0,14
nmol/l
Feritin S, P M
Ž
22–322
10–291
µg/l
Fibrinogen K   2,0–4,0 g/l
Folitropin
(Folikulostimulační hormon)
S M 13–50 r.
M > 50 r.

Ž 13–55 r.
Ž > 55 r.
1,4–18,1
2,8–55,5

1,5–33,4
23,0–116,0
U/l
Fosfáty S, P
moč
  0,65–1,61
16,0–64,0
mmol/l
mmol/24 h
Gama-glutamyltransferáza
(GMT)
S, P M
Ž
0,14–0,84
0,14–0,68
µkat/l
Gastrin S, P   28–115 mU/l
Glukóza S, K
P
moč
L
  3,9–5,6
4,2–6,3
< 0,8
2,2–4,2
mmol/l
Glykovaný hemoglobin K   2,8–4,0 %
Haptoglobin S   0,30–2,00 g/l
Homocystein P M
Ž < 50 r.
Ž > 50 r.
4,0–14,6
4,0–13,5
4,0–14,6
µmol/l
Hořčík S, P
moč
  0,7–1,0
1,0–4,1
1,7–8,2 (odpad)
mmol/l

mmol/24 h
17-Hydroxyprogesteron S, P M 15–30 r.
M > 30 r.
Ž 15–40 r.
Ž > 40 r.
1,3–7,2
1,9–5,4
0,45–9,4
0,24–3,9
nmol/l
Chloridy S, P, K
L
  97–108
113–131
mmol/l
Cholesterol
 • celkový
   
 • HDL
   
 • LDL (výpočet)
S, P
< 40 r.
> 40 r.
M
Ž
M < 25 r.
M 25–55 r.
M > 55 r.
Ž < 25 r.
Ž 25–55 r.
Ž > 55 r.

3,1–5,2
3,8–5,8
1,1–2,1
1,3–2,3
1,5–3,9
2,2–4,5
2,2–4,3
1,5–3,7
2,2–4,2
2,2–4,5
mmol/l
Cholinesteráza S, P   87–190 µkat/l
Choriogonadotropin
 • jako tumormarker
 • těhotenství

   
 • beta podjednotka
S


5. týden
6. týden
7. týden
8. týden
9. týden
10. týden
11.–12. týden
13.–24. týden
25.–38. týden

tumormarker
těhotenství

0–10
> 500
6000–24000
13500–54000
20000–80000
42230–168920
62500–250000
58560–234240
90000–500000
5000–80000
3000–15000

0–10
> 500
U/l
Choriogonadotropin hCG těhotenský S, P těhotenství: 0,4–2,5 MoM
Chromogranin A S   19,4–98,1 ng/ml
Imunoglobulin A S

L
M
Ž
0,88–4,10
0,70–3,70
0,2–2,1
g/l

mg/l
Imunoglobulin E S   0,0–100,0 IU/ml
Imunoglobulin G S
L
  7,0–16,0
12,0–40,0
g/l
mg/l
Imunoglobulin M S

L
M
Ž
0,34–2,10
0,34–2,40
0,20–1,20
g/l

mg/l
Index aterogenity S M
Ž
0–4,2
0–3,0
Inzulin P   2,6–24,9 mIU/l
Kadmium K   0,3–1,2 µg/l
Kalcitonin S M
Ž
3–26
2–17
ng/l
Karcinoembryonální antigen CEA S, P, L nekuřáci
kuřáci
0,0–5,0
do 20,0
µg/l
Katecholaminy - metabolity
 • 3-methoxytyramin
   
 • metanefrin
   
 • normetanefrin
   
moč  
10–90
110–1300
11–60
115–660
20–100
210–1600

nmol/h
nmol/g kreat.
nmol/h
nmol/g kreat.
nmol/h
nmol/g kreat.
Katecholaminy - volné
 • adrenalin

   
 • dopamin

   
 • noradrenalin

   

moč

P
moč

P
moč

P
 
do 4
do 60
< 0,7
10–95
135–2000
<0,55
3–13
20–250
0,55–3,4

nmol/h
nmol/g kreat.
nmol/l
nmol/h
nmol/g kreat.
nmol/l
nmol/h
nmol/g kreat.
nmol/l
17-Ketosteroidy moč M
Ž
7–50
4–45
µmol/24 h
Kortizol
 • ranní odběr (7–9 h)
 • odpol. odběr (13–17 h)

S

moč
 
118–618
85–460
79–590

nmol/l

nmol/24 h
Kreatinin S, P

moč
M
Ž
44,0–110,0
44,0–104,0
8,8–13,3
µmol/l

mmol/l
Kreatinkináza S, P M 15–30 r.
M 30–40 r.
M 40–50 r.
M 50–60 r.
M > 60 r.
Ž 15–30 r.
Ž 30–40 r.
Ž 40–50 r.
Ž 50–60 r.
Ž > 60 r.
0,2–3,8
0,2–2,85
0,2–3,6
0,2–4,3
0,2–2,6
0,2–2,5
0,2–2,2
0,2–3,1
0,2–2,9
0,2–1,9
µkat/l
Kyselá fosfatáza
 
 • kostní izoenzym
 • prostatická
S

K
S
M
Ž

M
0–108
0–92
50–90
0–43
nkat/l
Kys. 5-hydroxyindoloctová moč   < 50 µmol/24h
Kyselina listová (folát) S   3,1–17,5 µg/l
Kyselina močová S, P

moč
M
Ž
220–420
140–340
1,5–4,5
µmol/l

mmol/24 h
Kyselina vanilmandlová moč normální:
hraniční:
< 40
40–60
µmol/l
Laktát (kyselina mléčná) K
L
  0,5–2,0
1,2–2,1
mmol/l
Laktátdehydrogenáza (LD) S, P Ž
M
2,25–3,55
2,25–3,75
µkat/l
Lipáza S, P   0,0–1,0 µkat/l
Lipoprotein (a) S, P   < 0,3 g/l
Lutropin
(Luteinizační hormon, LH)

 
 • menstruační cyklus
S M 14–70 r.
Ž 14–55 r.
Ž postmen.

folikulární fáze:
středový peak:
luteální fáze:
1,5–9,3
0,5–76
15–54

2–13
9–76
0,5–17
U/l
Měď S

moč
M
Ž
11,0–22,0
12–24,3
0,03–1,26
µmol/l

µmol/l
Močovina (urea) S, P

moč
M
Ž
2,8–8,0
2,0–6,7
167–583
mmol/l

mmol/24 h
Myoglobin S, P M
Ž
19–92
12–76
µg/l
Nádorový marker
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
S  
0,0–35,0
0,0–33,0
0,0–37,0
cutoff 6,9
kU/l
Neesterifikované mastné kyseliny S, P   0,10–0,90 mmol/l
Neuron-specifická enoláza (NSE) S, L
moč
  < 16,3 µg/l
Olovo K   < 250 µg/l
Osmolalita S, moč
19–30 r.
30–40 r.
40–50 r.
50–60 r.
> 60 r.
275–295
50–1028
50–970
50–912
50–854
50–796
mmol/kg
Osteokalcin
 • při osteoporóze
S, P M 18–30 r.
M 30–50 r.
M 50–70 r.
Ž 20–55 r.
Ž > 55 r.
24–70
14–42
14–46
11–43
15–46
13–48
µg/l
Oxaláty moč   190–480 µmol/24h
Parathormon S, P   1,8–6,9 pmol/l
Pepsinogen I S   28–158 µg/l
Porfyriny
 • celkové - odpad v moči
 • celkové - v játrech
 • celkové - ve stolici
 • kys. 5-aminolevulová
 • porfobilinogen
 • protoporfyrin celk.

moč
jat. tkáň
stolice
moč
moč
P
 
1,0–200,0
0,0–20,0
0,0–200,0
0,0–0,76
0,0–0,33
450–650

µg/d
mg/kg
mg/kg
mg/100 ml
mg/100 ml
ng/l
Prealbumin S, P   0,2–0,4 g/l
Progesteron S M
Ž 0–55 r.
Ž postmen.
0,0–0,7
0,0–50,5
0,0–0,7
nmol/l
Prokalcitonin S, P   0,0–0,5 µg/l
Prolaktin S M
Ž < 55 r.
Ž postmen.
Ž těhotné
2,1–17,7
2,8–29,2
1,8–20,3
9,7–208,5
µg/l
Prostatický specifický
antigen (PSA)
 • volný
 • volný – index

S, P
 
0,0–4,0
0,0–2,5
25–100

µg/l
µg/l
%
Protein S-100 b S, L   cutoff 0,105
µg/l
Renin P bazál
zátěž
0,8–2,0
1,0–3,0
µg/l/h
Selen S   46–143 µg/l
Sexuální hormony vázající globulin (SHBG) S, P M
Ž
12,0–75,0
20,0–140,0
nmol/l
Sírany – odpad moč   0–25 mmol/24 h
Sodík S, P, K moč   137–146
120–220
mmol/l
mmol/24 h
Somatotropin
(růstový hormon)
S, P   0,0–20,0 mIU/l
Superoxiddismutáza K   0,7–1,9 U
Testosteron S M 15–50 r.
M > 50 r.
Ž 15-50 r.
Ž postmen.
5,4–30,4
5,4–19,5
0,3–5,8
0,4–4,5
nmol/l
Thymidinkináza S   0,0–6,1 U/l
Thyreoglobulin S   0–70 µg/l
Thyreotropin (TSH) S   0,37–5,0 U/l
Thyroxin
 • celkový
 • volný
S  
60–150
9,8–23,1

nmol/l
pmol/l
Thyroxin vázající globulin (TBG) S, P   12,0–36,0 mg/l
TNF alfa S   0,0–15,6 ng/l
Transferin S
L
  2,0–3,6
7,0–22,0
g/l
mg/l
Triacylglyceroly S, P   0,68–1,69 mmol/l
Trijodthyronin
 • celkový
 • volný
S  
0,9–3,0
3,4–6,3

nmol/l
pmol/l
Vápník


 • ionizovaný
S, P
moč

K
  2,0–2,75
0,6–5,5
2,4–7,2
1,13–1,32
mmol/l
mmol/l
mmol/24 h
mmol/l
Vitamin A S   0,4–2,0 mg/l
Vitamin B12 S, P   160–197 ng/l
Vitamin C S   28–86 µmol/l
Vitamin D
 • kalcidiol
 • kalcitriol
S, P  
8,9–46,7
19,9–67,0

ng/ml
ng/l
Vitamin E S   5,0–15,0 mg/l
Volné protilátky proti inzulinu S, P   4,1–5,5 %
Zinek S


moč
< 60 r.
60–90 r.
> 90 r.
9,1–13,7
9,6–16,4
8,1–15,1
4,6–12,2
µmol/l
Železo

 • vazebná kapacita
S, P M
Ž
7,2–29,0
6,6–28,0
44,8–71,6
µmol/l

µmol/l
Žlučové kyseliny S   0,0–8,0 µmol/l


Hematologie
Parametr Materiál Referenční meze Jednotka
aPTT P   25,9–40,0 s
Barvivo erytrocytů (MCH) K M
Ž
28,0–34,6
28,1–35,6
pg
Bazofily K   0–0,2
0–1
109/l
%
Distribuční křivka erytrocytů
(RDW)
K M
Ž
12,1–15
11,9–16,3
%
Distribuční křivka trombocytů (PDW) K M
Ž
15,5–17,6
15,3–17,6
%
Eozinofily K   0,0–0,45
1,0–3,0
109/l
%
Erytrocyty K M
Ž
4,19–5,75
3,54–5,18
1012/l
Hematokrit K M
Ž
0,39–0,51
0,33–0,47
1
Hemoglobin K M
Ž
135–174
116–163
g/l
Krvácivost   do 5 min min
Leukocyty K M
Ž
4,10–10,20
4,00–10,70
109/l
Lymfocyty K   1,00–4,80
25,0–40,0
109/l
%
Monocyty K   0,10–0,80
3,0–8,0
109/l
%
Neutrofily K   1,8–7,0
50,0–75,0
109/l
%
Quickův test P   0,8–1,25 INR
Retikulocyty K   5–15
Sedimentace erytrocytů
(FW)
K M za 1 h
M za 2 h
Ž za 1 h
Ž za 2 h
2–10
4–27
3–21
7–48
arb. j.
Střední barevná koncetrace (MCHC) K M
Ž
329–364
330–363
g/l
Střední objem erytrocytů
(MCV)
K M
Ž
82,6–98,4
82,3–100,6
fl
Střední objem trombocytů (MPV) K M
Ž
7,0–10,8
7,1–10,4
fl
Tromb. hematokrit (PCT) K M
Ž
0,127–0,277
0,117–0,305
1
Trombocyty K M
Ž
142–327
131–364
109/l

Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.