Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


anemie

anemie – chudokrevnost. Onemocnění, při němž je vkrvi sníženo množství krevního barviva hemoglobinu ačervených krvinek erytrocytů. Vede komezení přenosu kyslíku, který je nezbytný pro všechny tkáně lidského organismu. Proto je člověk méně výkonný, cítí se slabý, může trpět hučením vuších, závratěmi, je bledý, při těžších anemiích bývá dušný, má zrychlenou srdeční činnost. Tyto příznaky jsou tím výraznější, čím rychleji se a. vyvinula. A. mohou mít mnoho příčin. Vzásadě se dělí na stavy, při nichž je nedostatečná tvorba krvinek, ana stavy vedoucí kjejich nadměrným ztrátám nebo kjejich předčasnému zániku. Aplastická a. je způsobena útlumem kostní dřeně, která přestává vytvářet nejen červené krvinky, ale obv. též bílé leukocyty akrevní destičky trombocyty. Bývá důsledkem podání některých léků, působení chemických látek či ozáření apod. Kromě příznaků a. trpí postižený sníženou odolností proti infekcím akrvácivými poruchami. Hemolytická a. je vyvolána předčasným anadměrným zánikem červených krvinek viz hemolýza. Perniciózní a. tzv. zhoubná chudokrevnost je způsobena nedostatkem vitaminu B12, zejm. při nedostatečné tvorbě tzv. vnitřního faktoru umožňujícího vstřebání vitaminu srov. gastritida. Typické je zvětšení krvinek, vč. jejich nezralých forem vkostní dřeni označují se jako megaloblasty. Někdy nastávají též nervové poruchy. Po objevu vitaminu B12 přestala být tato a. sama osobě „zhoubná“. Refrakterní a. bývá součástí myelodysplastického syndromu, stejně jako některé formy sideroblastické a. Ta je charakterizována zvýšeným počtem sideroblastů vkostní dřeni při porušeném využití železa ke krvetvorbě. Sideropenická a. je způsobena nedostatkem železa, obv. při opakovaných idrobných krváceních. Častější je užen menstruační krvácení, porody. Nejrozšířenější anemie unás. Symptomatická a. a. chronických chorob provází řadu nemocí chronické záněty, nádory aj., při nichž je jedním zpříznaků symptomů. Jiné dělení a. odráží charakter červených krvinek. A. sjejich normální velikostí objemem se označují jako normocytární, se zmenšeným objemem jako mikrocytární ase zvětšeným objemem jako makrocytární megaloblastové. Podle množství hemoglobinu verytrocytu se pak a. dělí na normochromní, hypochromní ahyperchromní. Zrozdílných příčin a. vyplývá irozdílná léčba. Krevní transfuze mají zabezpečit zejm. těžké aakutně vzniklé a., popř. a. aplastickou. Jinak se léčba řídí příčinou podávání vitaminu B12, léků obsahujících železo, léků tlumících hemolýzu aj.. Uopakovaných krevních ztrát je nutné nalézt zdroj apříčinu krvácení. Opakem a. je polyglobulie an-; řec. haima krev

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.