Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


arteria iliaca interna

arteria iliaca interna – lat. vnitřní tepna kyčelní, zásobuje zejm. orgány malé pánve a některé svaly této oblasti. Vzniká rozdělením a. iliaca communis, probíhá do malé pánve směrem k foramen ischiadicum majus a m. piriformis. Dorzálně má příslušnou vénu a horní část nervové sakrální pleteně. Její větvení vykazuje značnou variabilitu. Na tepně se rozlišuje dorzální a ventrální kmen vznikají rozdělením této tepny krátce po jejím vzniku a parietální a viscerální větve. Dorzální parietální větve jsou a. iliolumbalis, aa. sacrales laterales a a. glutea superior. Ventrální parietální větve jsou a. obturatoria a a. glutaea inferior. Viscerální větve vystupují z ventrálního kmene a jsou to a. umbilicalis, a. vesicalis inferior, a. ductus deferentis u muže, resp. a. uterina u ženy, a. rectalis media, a. pudenda interna

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.