Start | O nás | Maxdorf | SpolupráceVelký lékařský slovník online…

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | #


enzym

enzym – bílkovina, která je vmalém množství schopna výrazně urychlit katalyzovat – „biokatalyzátor“ průběh určité biochemické reakce nebo děje srov. substrát. Takový děj by bez e. probíhal jen velmi pomalu či prakticky vůbec neprobíhal. Enzymů je vorganismu řada ajejich funkce je nezbytná pro správnou činnost orgánů. E. se podílejí na metabolismu, mají význam pro trávení viz digesce, srážení krve, obranu organismu proti infekci atd. Každý e. je specializován pro určitou funkci. E. jsou obv. velmi citlivé na působení zevních vlivů teplotu, kyselost, některé jedy ařada znich ke své činnosti vyžaduje ještě přítomnost další látky – koenzymu kofaktoru, kterým je často některý zvitaminů zejm. skupiny B nebo stopový prvek. Vzniká tak kompletní holoenzym. Některé e. vznikají zproenzymu. Některé e. existují v aktivním i neaktivním stavu, přičemž aktivace se dosahuje např. jejich fosforylací. Porucha e., často dědičná, je podstatou některých metabolických nemocí enzymopatie. E. se využívají ivléčbě enzymoterapie. Aktivitu některých e. lze stanovit rovněž vkrvi séru vrámci biochemického vyšetření; jejich aktivita vkrvi může být zvýšena při některých onemocněních aminotransferázy se do krve zvýšeně uvolňují zjater při jejich poškození, např. virové hepatitidě, ajejich aktivita vkrvi je proto zvýšena. Intracelulární e. působí uvnitř buňky, mimo buňku působí extracelulární e. Konstitutivní e. jsou organismem resp. buňkou vytvářeny vždy, induktivní e. vznikají pouze za přítomnosti pro ně specifického substrátu. Názvy e. končí většinou koncovkou -áza vchemickém názvosloví -asa. E. se dělí na několik skupin srov. EC klasifikace. Oxidoreduktázy katalyzují oxidoredukční reakce, transferázy katalyzují přenos různých funkčních skupin, hydrolázy katalyzují hydrolytické štěpení substrátu, lyázy katalyzují nehydrolytický rozklad, izomerázy ustavují rovnováhu mezi dvěma izomery, ligázy katalyzují syntézu dvou složek s dodávkou energie z rozkladu ATP en-; řec. zyme kvasnice

« Zpět


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.